Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang tổ chức tập huấn và thực tập về PCCC và CNCH

24/12/2021 13:59

Ngày 23/12/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC - Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn và thực tập về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ

Hội nghị tập huấn và thực tập về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức về công tác PCCC cho cán bộ nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang, các đơn vị liên ngành và chủ các cơ sở kinh doanh tại địa bàn khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, nắm vững kiến thức cơ bản nhất về công tác PCCC. Hướng dẫn, tổ chức lực lượng PCCC cơ sở tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang đảm bảo biết cách tự kiểm tra, sử dụng thành thạo  các phương tiện phòng cháy tại chỗ, xử lý có hiệu quả các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra. Phát huy trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ nhân viên trong công tác này.

Một số hình ảnh tại hội nghị tập huấn và thực tập về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Tác giả: Quốc Huy