Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2021

16/12/2021 10:10

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại trạm Kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Khối thi đua Kinh tế ngành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các đơn vị của Khối thi đua: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng điều phối nông thôn mới và các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng A Chinh – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Khối trưởng Khối thi đua đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi trong tập thể công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị của Khối chính là nguồn sức mạnh tạo nên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

 

Đồng chí Hoàng A Chinh – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, đơn vị trưởng khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Thông qua báo cáo tại Hội nghị, Khối trưởng Khối thi đua đã đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối. Các đơn vị đã chủ động triển khai phong trào một cách hiệu quả, thiết thực, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị cũng đã đề nghị tặng 01 Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, 02 bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Khối cũng đã tổ chức bầu Khối trưởng và Khối phó năm 2021.

Tác giả: Quốc Huy