column-6
Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021
column-1

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

Gửi Email In trang Lưu
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu bờ Đông Sông Lô, trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy huyện Vị Xuyên

05/09/2021 16:25

 Ngày 21/01/2021 UBND tỉnh Hà Giang đã phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu bờ Đông Sông Lô, trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy huyện Vị Xuyên tại Quyết định số 137/QĐ-UBND.

Tin khác

Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy đến năm 2030 (16/11/2016 16:26)

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Vàng (16/11/2016 15:35)

Quy hoạch chi tiết ty lê 1/500 Khu trung tâm Thanh Thủy - Vị Xuyên - Hà Giang (16/11/2016 14:22)

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Phong Quang - Vị Xuyên - Hà Giang (16/11/2016 13:56)

Phân bổ 2.000 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 (03/10/2016 09:15)

xem tiếp

Phóng sự ảnh

column-7