column-6
Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021
column-1

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

Gửi Email In trang Lưu
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy

05/09/2021 16:49

 Ngày 04/11/2016 UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 20/8/2014) tại Quyết định số 2678/QĐ-UBND.

Tin khác

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu bờ Đông Sông Lô, trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy huyện Vị Xuyên (05/09/2021 16:25)

Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy đến năm 2030 (16/11/2016 16:26)

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Vàng (16/11/2016 15:35)

Quy hoạch chi tiết ty lê 1/500 Khu trung tâm Thanh Thủy - Vị Xuyên - Hà Giang (16/11/2016 14:22)

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Phong Quang - Vị Xuyên - Hà Giang (16/11/2016 13:56)

Phân bổ 2.000 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 (03/10/2016 09:15)

xem tiếp

Phóng sự ảnh

column-7