column-6
Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021
column-1

Thông tin đầu tư

Gửi Email In trang Lưu
Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ về giám sát và đánh giá đầu tư, báo cáo thực hiện dự án đầu tư

26/09/2016 11:23

Ngày 24 tháng 8 năm 2016 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản hướng dẫn các Nhà đầu tư thực hiện báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư, báo cáo tình hình thực hiện đối với các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư trong địa bàn KCN, KKT tỉnh Hà Giang

 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang hướng dẫn các Nhà đầu tư thực hiện báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư, báo cáo tình hình thực hiện đối với các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư trong địa bàn KCN, KKT tỉnh Hà Giang như sau:

1.  Mẫu báo cáo: (Có biểu mẫu kèm theo)

- Mẫu số 01:      Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án.

- Mẫu số 02:      Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư quý/6tháng/năm.

- Mẫu số 03:      Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

- Mẫu số 04:      Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác vận hành dự án.

- Mẫu số 05:      Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP).

- Mẫu số 06:      Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo khoản 1 Điều 23, khoản 5 Điều 71 Luật Đầu tư và khoản 2 Điều 45 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP).

2.  Thời hạn Nhà đầu tư báo cáo và nơi nhận báo cáo:

2.1                     – Thời hạn báo cáo:

-    Gửi báo cáo trước 15 ngày khởi công dự án.

-    Gửi báo cáo quý trước 10 ngày của tháng đầu quý tiếp theo.

-    Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo.

-    Gửi báo cáo năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau của năm báo cáo.

-    Gửi báo cáo trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án 15 ngày.

-    Gửi báo cáo tình hình thực hiện dư án đến thời điểm điều chỉnh.

2.2                     – Nơi nhận báo cáo:

Nhà đầu tư lập báo cáo gửi về: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang (Địa chỉ: Số 222, tổ 13, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. File số gửi theo địa chỉ: lethikimthuy2307@gmail.com).

3.  Trách nhiệm của Nhà đầu tư:

-    Tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư và lập báo cáo theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và các quy định của pháp luật;

-    Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và lưu trữ đầy đủ thông tin dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng tư của dự án, báo cáo của các nhà thầu liên quan đến việc quản lý thực hiện dự án;

-    Báo cáo kịp thời cơ quan quản lý xử lý đối với các vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền;

-    Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin báo cáo và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật do báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác về tình hình thưc hiện đầu tư trong phạm vi quản lý;

-    Ngoài việc phải chấp hành chế độ báo cáo theo quy định tại mục 2 nêu trên, Nhà đầu tư còn phải có trách nhiệm báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.  Giải quyết vướng mắc:

Trong quá trình thực hiện báo cáo nếu có vướng mắc đề nghị Nhà đầu tư liên hệ Phòng Quản lý đầu tư – Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Giang (Địa chỉ: Nhà điều hành Khu công nghiệp Bình Vàng; ĐT: 0973 960 926) để được hướng dẫn, giải đáp.

Tin khác

Muốn tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc cần những thủ tục gì? (25/04/2016 13:35)

xem tiếp

Phóng sự ảnh

column-7