column-6
Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021
column-1

Thông tin đầu tư

Gửi Email In trang Lưu
Các dự án mời gọi đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng thương mại - Dịch vụ hoạt động XNK tại khu vực biên giới tỉnh Hà Giang

11/11/2016 09:40

 

A. LĨNH VỰC KINH TẾ BIÊN MẬU

I - DỰ ÁN: KHO BÃI TẢ KHA

1. Địa điểm thực hiện: Tại cửa khẩu phụ Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

2. Mục tiêu, quy mô dự án:

a) Mục tiêu dự án:

Phát triển hệ thống kho bãi đồng bộ cùng với tích hợp các dịch vụ logistics trọn gói kèm theo, từng bước đi vào chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng đầy đủ và thường xuyên nhu cầu tập kết lưu giữ và bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là xuất khẩu tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc phát triển mạnh và bền vững.

b) Quy mô dự án: Diện tích xây dựng công trình nhà kho 2.500m2; tổng diện tích đất: 0,5ha.

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp

4. Nhu cầu nguồn vốn:

a) Tổng kinh phí đầu tư: Dự kiến 10 tỷ đồng

b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp

5. Lộ trình thực hiện: 2017-2020

6. Giải pháp thực hiện:

a) Trách nhiệm của tỉnh: Tạo mặt bằng sạch giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

b) Trách nhiệm của nhà đầu tư: Đăng ký đầu tư và thực hiện dự án theo giấy chứng nhận đầu tư và các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư.

7. Đầu mối liên hệ: Phòng Quản lý đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. ĐT: 02193 860 576. Email: bqlkkt@hagiang.gov.vn

 

II - DỰ ÁN: KHO BÃI TẢ MÙ CÁN

1. Địa điểm thực hiện: Tại cửa khẩu phụ Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

2. Mục tiêu, quy mô dự án:

a) Mục tiêu dự án:

Phát triển hệ thống kho bãi đồng bộ cùng với tích hợp các dịch vụ logistics trọn gói kèm theo, từng bước đi vào chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng đầy đủ và thường xuyên nhu cầu tập kết lưu giữ và bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là xuất khẩu tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc phát triển mạnh và bền vững.

b) Quy mô dự án: Diện tích xây dựng công trình nhà kho 2.000m2; tổng diện tích đất: 0,5ha.

3.  Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp

4. Nhu cầu nguồn vốn:

a) Tổng kinh phí đầu tư: Dự kiến 7,5 tỷ đồng

b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp

5. Lộ trình thực hiện: 2017-2020

6. Giải pháp thực hiện:

a) Trách nhiệm của tỉnh: Tạo mặt bằng sạch giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

b) Trách nhiệm của nhà đầu tư: Đăng ký đầu tư và thực hiện dự án theo giấy chứng nhận đầu tư và các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư.

7. Đầu mối liên hệ: Phòng Quản lý đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. ĐT: 02193 860 576. Email: bqlkkt@hagiang.gov.vn

 

III - DỰ ÁN: KHO BÃI C1 VÀ C2

1. Địa điểm thực hiện: Tại cửa khẩu phụ Săm Pun, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

2. Mục tiêu, quy mô dự án:

a) Mục tiêu dự án:

Phát triển hệ thống kho bãi đồng bộ cùng với tích hợp các dịch vụ logistics trọn gói kèm theo, từng bước đi vào chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng đầy đủ và thường xuyên nhu cầu tập kết lưu giữ và bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là xuất khẩu tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc phát triển mạnh và bền vững.

b) Quy mô dự án: Diện tích xây dựng công trình nhà kho 3.500m2; tổng diện tích đất: 0,7ha.

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp

4. Nhu cầu nguồn vốn:

a) Tổng kinh phí đầu tư: Dự kiến 13 tỷ đồng

b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp

5. Lộ trình thực hiện: 2017-2020

6. Giải pháp thực hiện:

a) Trách nhiệm của tỉnh: Tạo mặt bằng sạch giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

b) Trách nhiệm của nhà đầu tư: Đăng ký đầu tư và thực hiện dự án theo giấy chứng nhận đầu tư và các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư.

7.  Đầu mối liên hệ: Phòng Quản lý đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. ĐT: 02193 860 576. Email: bqlkkt@hagiang.gov.vn

 

IV - DỰ ÁN: KHU KINH DOANH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TỔNG HƠP

1. Địa điểm thực hiện: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

a) Vị trí khu đất thực hiện dự án: Lô HH-07,09 Tờ bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (Lô 22 tờ bản đồ QH không gian KTCQ) – Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy. 

b) Hiện trạng đất dự án: Diện tích 1,62ha, đã có Quyết định phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư số 1192/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND huyện Vị Xuyên, đã bố trí kế hoạch vốn chi trả dự kiến hoàn thành trong quý I/2017; Dự án hạ tầng kỹ thuật tại khu vực này (san nền, xây kè, làm đường giao thông nội bộ, cầu Nà La và các công trình phụ trợ khác) đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại văn bản số 1030/HĐND-VP ngày 21/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang và giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Hà Giang.

2. Mục tiêu, quy mô dự án:

a) Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Khu kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp tại khu thương mại biên mậu Nà La cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đồng thời kết hợp với việc tổ chức kinh doanh các dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa XNK qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đảm bảo sự đồng bộ kết cấu hạ tầng, công năng của các công trình hỗ trợ phục vụ hoạt động XNK, khách thăm quan, hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân, cư dân biên giới 2 nước tại lối mở Nà La – Hoa Long.

b) Quy mô dự án: Diện tích xây dựng công trình: 3.376m2, bao gồm 02 công trình nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn 10.128 m2; công trình Sân, vườn và hệ thống các công trình phụ trợ khác. 

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp

4. Nhu cầu nguồn vốn:

a) Tổng kinh phí đầu tư: Dự kiến 65 tỷ đồng

b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp

5. Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2017-2020

6. Giải pháp thực hiện:

a) Trách nhiệm của tỉnh: Tạo mặt bằng sạch giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

b) Trách nhiệm của nhà đầu tư: Đăng ký đầu tư và thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư.

Đầu mối liên hệ: Phòng Quản lý đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. ĐT: 02193 860 576. Email: bqlkkt@hagiang.gov.vn

Tin khác

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ về giám sát và đánh giá đầu tư, báo cáo thực hiện dự án đầu tư (26/09/2016 11:23)

Muốn tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc cần những thủ tục gì? (25/04/2016 13:35)

xem tiếp

Phóng sự ảnh

column-7