Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy đến năm 2030

(16/11/2016 16:26)

Ngày 16/4, tại Cửa khẩu Thanh Thủy đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy - tỉnh Hà Giang đến năm 2030.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Vàng

(16/11/2016 15:35)

Khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006.

Quy hoạch chi tiết ty lê 1/500 Khu trung tâm Thanh Thủy - Vị Xuyên - Hà Giang

(16/11/2016 14:22)

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số: 1648/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Thanh Thủy - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Phong Quang - Vị Xuyên - Hà Giang

(16/11/2016 13:56)

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số: 1647/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Phong Quang - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang

Phân bổ 2.000 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020

(03/10/2016 09:15)

Đó là chỉ đạo trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

<< >>

Phóng sự ảnh